Fiets kostenaftrek

Fiets kostenaftrek

Fiets kostenaftrek Nu brandstofkosten stijgen, neem je als werkgever jouw mobiliteitsbudget mogelijks eens onder de loep. Sommige werknemers zullen mogelijks ook hun eigen verplaatsingen aanpassen en misschien met de fiets naar het werk komen. Welke kosten kan je...
Kostenaftrek laadstations

Kostenaftrek laadstations

Kostenaftrek laadstations Zelfstandigen en vennootschappen die nog tot 31 augustus 2024 investeren in een nieuw, intelligent laadstation voor elektrische wagens dat bovendien publiek toegankelijk is, zullen onder bepaalde voorwaarden kunnen rekenen op een verhoogde...
Wijziging bijdrageplicht betaalde sportbeoefenaar

Wijziging bijdrageplicht betaalde sportbeoefenaar

Wijziging bijdrageplicht betaalde sportbeoefenaar Betaalde sportbeoefenaars zijn sinds 1 januari 2022 volledig onderworpen aan de RSZ. Tegelijkertijd worden er speciaal voor hen maatregelen voor RSZ-verminderingen in het leven geroepen. In de programmawet van 27...
Online personeelrecepties – kostenaftrek

Online personeelrecepties – kostenaftrek

Online personeelrecepties – kostenaftrek   Op dit moment werken veel mensen nog steeds verplicht van thuis uit en dat wanneer de eindejaarsperiode voor de deur staat. Als werkgever durf je dan al eens een kerstreceptie te organiseren voor je personeel. Maar...
Verstrenging VVPRbis

Verstrenging VVPRbis

Verstrenging VVPRbis In een voorontwerp van wet dat enkele maanden geleden al werd goedgekeurd, zijn door de Ministerraad nog enkele amendementen aangebracht. Een van die amendementen zorgt ervoor dat een achterpoortje in de VVPRbis wetgeving wordt gesloten. Heeft u...
Fiscale aftrekbaarheid autokosten: Hoe zit het nu weer?

Fiscale aftrekbaarheid autokosten: Hoe zit het nu weer?

Fiscale aftrekbaarheid autokosten: Hoe zit het nu weer? De Kamercommissie Financiën keurde eind oktober het wetsontwerp “houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit” goed. Daarmee wil de regering ervoor zorgen dat de wagenparken op termijn geen...