Verstrenging VVPRbis

Verstrenging VVPRbis

Verstrenging VVPRbis In een voorontwerp van wet dat enkele maanden geleden al werd goedgekeurd, zijn door de Ministerraad nog enkele amendementen aangebracht. Een van die amendementen zorgt ervoor dat een achterpoortje in de VVPRbis wetgeving wordt gesloten. Heeft u...
Fiscale aftrekbaarheid autokosten: Hoe zit het nu weer?

Fiscale aftrekbaarheid autokosten: Hoe zit het nu weer?

Fiscale aftrekbaarheid autokosten: Hoe zit het nu weer? De Kamercommissie Financiën keurde eind oktober het wetsontwerp “houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit” goed. Daarmee wil de regering ervoor zorgen dat de wagenparken op termijn geen...