Nieuws

Flexi-job achterpoortje gesloten

Flexi-job achterpoortje gesloten

Sinds 7 mei 2022 heeft de wetgever een achterpoortje in de wet omtrent flexi-jobs formeel gesloten en zijn de regels duidelijk vastgelegd bij wet.   Welk achterpoortje? Voortaan verbiedt de wetgever uitdrukkelijk dat een persoon die al als werknemer werkzaam is...

Dossierbeheerder

VacaturesDossierbeheerder   Functieomschrijving Je zal zowel eenmanszaken als KMO-bedrijven en startups bijstaan die actief zijn in verschillende sectoren en je zal hen de nodige boekhoudkundige inzichten verschaffen zodat zij zich volop kunnen richten op hun...

Verplicht elektronische betalingen aanvaarden

Verplicht elektronische betalingen aanvaarden

Sinds de coronacrisis hebben veel ondernemers snel stappen genomen om elektronische betalingen mogelijk te maken. Vandaag de dag verwacht een klant ook vaker dat hij elektronisch kan betalen, ongeacht het bedrag. Soms weigeren handelaars soms een elektronische...

Fiets kostenaftrek

Fiets kostenaftrek

Nu brandstofkosten stijgen, neem je als werkgever jouw mobiliteitsbudget mogelijks eens onder de loep. Sommige werknemers zullen mogelijks ook hun eigen verplaatsingen aanpassen en misschien met de fiets naar het werk komen. Welke kosten kan je inbrengen als je als...

Interesten RC-tegoeden

Interesten RC-tegoeden

Wanneer u in uw vennootschap een rekening-courant heeft die een tegoed vertoont, mag u hierop een marktconforme interest toekennen. Hoe wordt bepaald wat marktconform is en waarmee moet u rekening houden bij de toekenning?   Marktconform, wat houdt dat in? Sinds...

Fiets met 6% BTW?

Fiets met 6% BTW?

Correctie april 2022: De BTW-verlaging werd op de valreep niet doorgevoerd. Tot nader bericht blijft het BTW-percentage van 21% van toepassing.   Enkele jaren geleden werd door de wetgever beslist het BTW-tarief vast te stellen op 6% voor "rijwielen,...

Kostenaftrek laadstations

Kostenaftrek laadstations

Zelfstandigen en vennootschappen die nog tot 31 augustus 2024 investeren in een nieuw, intelligent laadstation voor elektrische wagens dat bovendien publiek toegankelijk is, zullen onder bepaalde voorwaarden kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek wat betreft de...

Wijziging bijdrageplicht betaalde sportbeoefenaar

Wijziging bijdrageplicht betaalde sportbeoefenaar

Betaalde sportbeoefenaars zijn sinds 1 januari 2022 volledig onderworpen aan de RSZ. Tegelijkertijd worden er speciaal voor hen maatregelen voor RSZ-verminderingen in het leven geroepen. In de programmawet van 27 december 2021 worden de beginselen van deze wijzigingen...

Wat verandert er in 2022?

Wat verandert er in 2022?

  2022 is nog maar net van start gegaan of er zijn reeds enkele wijzigingen op vlak van fiscaliteit en ondernemen. We zetten de voornaamste wijzigingen even kort op een rijtje. Verkooprecht Bij de aankoop van de enige eigen woning zal voortaan slechts 3%...

Online personeelrecepties – kostenaftrek

Online personeelrecepties – kostenaftrek

  Op dit moment werken veel mensen nog steeds verplicht van thuis uit en dat wanneer de eindejaarsperiode voor de deur staat. Als werkgever durf je dan al eens een kerstreceptie te organiseren voor je personeel. Maar hoe zit het met eigenlijk met die kosten? Zijn...

Afschaffing BTW-attest 6%?

Afschaffing BTW-attest 6%?

Update 18/01/2022 Om het verlaagd tarief van 6% te kunnen toepassen bij renovatie en verbouwingswerken aan privéwoningen, dient voortaan niet langer gebruik te worden gemaakt van het befaamde BTW-attest. Het BTW-attest wordt vanaf 01/01/2022 het attest vervangen door...

Verstrenging VVPRbis

Verstrenging VVPRbis

In een voorontwerp van wet dat enkele maanden geleden al werd goedgekeurd, zijn door de Ministerraad nog enkele amendementen aangebracht. Een van die amendementen zorgt ervoor dat een achterpoortje in de VVPRbis wetgeving wordt gesloten. Heeft u nog een BVBA waarbij...

Fiscale aftrekbaarheid autokosten: Hoe zit het nu weer?

Fiscale aftrekbaarheid autokosten: Hoe zit het nu weer?

De Kamercommissie Financiën keurde eind oktober het wetsontwerp “houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit” goed. Daarmee wil de regering ervoor zorgen dat de wagenparken op termijn geen CO2-uitstoot meer hebben. Hoe zit het met de aftrekbaarheid van...

Kostenaftrek privé ORG in vennootschap

Kostenaftrek privé ORG in vennootschap

De kostenaftrek in de vennootschap van een onroerend goed dat ter beschikking wordt gesteld aan de bedrijfsleider blijft een doorn in het oog van de fiscus. Sinds enkele jaren volgt de rechtspraak de fiscus soms en verwerpt ook zij de kostenaftrek in de vennootschap...

Zelfstandige kinderopvang – Kostenforfait

Zelfstandige kinderopvang – Kostenforfait

Minister van Financiën Van Peteghem heeft het nieuw collectief akkoord goedgekeurd waarin de kostenforfaits die van toepassing zijn voor de zelfstandige kinderopvang. Het nieuwe akkoord (en dus ook de nieuwe forfaits) geldt voor inkomstenjaren 2020, 2021 en 2022. In...

Wie is Toca?

Wie is Toca?

Kent u Toca al? U hoorde misschien al van onze nieuwe collega via onze nieuwsbrief. Of doet de naam Toca niet meteen een belletje rinkelen? Wij geven graag een korte introductie van onze kersverse collega, want hij verdient wat extra uitleg. Wij vertellen wat onze...

Fiscaliteit – Bijklussen in de sportsector

Fiscaliteit – Bijklussen in de sportsector

Tot eind 2020 kon men onder bepaalde voorwaarden belastingvrij bijklussen. Zo hoefde iemand zich onder bepaalde voorwaarden geen zorgen te maken over enige belasting of sociale bijdragen indien men niet meer dan 6.340 euro bijverdiende. Het Grondwettelijk hof maakte...

BTW – Afbraak en heropbouw

BTW – Afbraak en heropbouw

Van 1 januari 2021 tot 31 december 2022 is het verlaagde BTW-tarief van 6% voor afbraak en opbouw van woningen uitgebreid.