Nieuws

Afschaffing BTW-attest 6%?

Afschaffing BTW-attest 6%?

  Als het van een aantal kamerleden van de regering afhangt, zal het BTW-attest voor renovatiewerken aan “oude” woningen naar de vuilbak worden verwezen. In plaats daarvan zou er een uitgebreide, uniforme verklaring komen die op de factuur wordt vermeld. De...

Verstrenging VVPRbis

Verstrenging VVPRbis

In een voorontwerp van wet dat enkele maanden geleden al werd goedgekeurd, zijn door de Ministerraad nog enkele amendementen aangebracht. Een van die amendementen zorgt ervoor dat een achterpoortje in de VVPRbis wetgeving wordt gesloten. Heeft u nog een BVBA waarbij...

Fiscale aftrekbaarheid autokosten: Hoe zit het nu weer?

Fiscale aftrekbaarheid autokosten: Hoe zit het nu weer?

De Kamercommissie Financiën keurde eind oktober het wetsontwerp “houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit” goed. Daarmee wil de regering ervoor zorgen dat de wagenparken op termijn geen CO2-uitstoot meer hebben. Hoe zit het met de aftrekbaarheid van...

Kostenaftrek privé ORG in vennootschap

Kostenaftrek privé ORG in vennootschap

De kostenaftrek in de vennootschap van een onroerend goed dat ter beschikking wordt gesteld aan de bedrijfsleider blijft een doorn in het oog van de fiscus. Sinds enkele jaren volgt de rechtspraak de fiscus soms en verwerpt ook zij de kostenaftrek in de vennootschap...

Zelfstandige kinderopvang – Kostenforfait

Zelfstandige kinderopvang – Kostenforfait

Minister van Financiën Van Peteghem heeft het nieuw collectief akkoord goedgekeurd waarin de kostenforfaits die van toepassing zijn voor de zelfstandige kinderopvang. Het nieuwe akkoord (en dus ook de nieuwe forfaits) geldt voor inkomstenjaren 2020, 2021 en 2022. In...

Wie is Toca?

Wie is Toca?

Kent u Toca al? U hoorde misschien al van onze nieuwe collega via onze nieuwsbrief. Of doet de naam Toca niet meteen een belletje rinkelen? Wij geven graag een korte introductie van onze kersverse collega, want hij verdient wat extra uitleg. Wij vertellen wat onze...

Fiscaliteit – Bijklussen in de sportsector

Fiscaliteit – Bijklussen in de sportsector

Tot eind 2020 kon men onder bepaalde voorwaarden belastingvrij bijklussen. Zo hoefde iemand zich onder bepaalde voorwaarden geen zorgen te maken over enige belasting of sociale bijdragen indien men niet meer dan 6.340 euro bijverdiende. Het Grondwettelijk hof maakte...

BTW – Afbraak en heropbouw

BTW – Afbraak en heropbouw

Van 1 januari 2021 tot 31 december 2022 is het verlaagde BTW-tarief van 6% voor afbraak en opbouw van woningen uitgebreid.