Aanpassing Kleine vergoedingsregeling

Vanaf 1 januari 2024 wordt de kleine vergoedingsregeling (KVR), die op dit ogenblik voor kunstenaars geldt, aangepast. De aanpassingen houden onder meer in dat de jaargrens van (niet-geïndexeerd) 2.000,00 EUR verdwijnt en dat het toegelaten kostenforfait van (niet-geïndexeerd) 100,00 EUR per dag wordt verlaagd naar 70,00 EUR. Ook de kunstenaarskaart zal verdwijnen.

 

Wat houdt de KVR in?

Wanneer je in opdracht artistieke prestaties levert of artistieke werken produceert, kan je betaald worden met de KVR. De regeling is echter enkel bedoeld voor occasionele, kleinschalige prestaties, niet voor professioneel werk en voor maximaal 30 dagen per kalenderjaar.

Wat verandert er?

Momenteel voorziet de KVR in een vrijstelling van belasting als “forfaitaire onkostenvergoeding” voor een maximumbedrag van (niet-geïndexeerd) 2.000,00 EUR per jaar en (niet-geïndexeerd) 100,00 EUR per dag.

De voormelde jaargrens van (niet-geïndexeerd) 2.000,00 EUR verdwijnt en het maximumbedrag van (niet-geïndexeerd) 100,00 EUR per dag wordt verlaagd naar 70,00 EUR. Het maximaal aantal dagen van 30 dagen per kalenderjaar blijft wel behouden.

Tot slot zal ook de kunstenaarskaart vervangen worden door een registratie op het digitaal platform “Working in the Arts”.

Op deze manier wil de regering het misbruik van de regeling terugdringen en de toepassing enkel te behouden voor artistieke amateurpraktijken.

 

Alle info over de KVR kan je ook steeds terugvinden op Cultuurloket