Fiscaliteit stopzettingsmeerwaarden

Wanneer je als ondernemer jouw eenmanszaak wenst te verkopen ligt het inzake fiscaliteit net wat ingewikkelder dan bij de verkoop van aandelen van een vennootschap. Zo worden de activa verkocht en worden soms bepaalde contracten nog overgenomen. Hoe zit het met meerwaarden die worden gerealiseerd en welk tarief is van toepassing?

 

Wat is belastbaar?

Indien je bij de stopzetting bij de verkoop van jouw eenmanszaak winst maakt op activa, word je daarop belast in de personenbelasting. De meerwaarden die je op dat moment realiseert, zijn stopzettingsmeerwaarden. Het gaat namelijk om een volledige en definitieve stopzetting van jouw activiteit als zelfstandige. Dit is ook het geval wanneer je de activiteit vervolgens verderzet via een vennootschap. Op dat moment wordt de gerealiseerde meerwaarde belastbaar.

Hoe wordt de stopzettingsmeerwaarde bepaald?

De belastbare stopzettingsmeerwaarde is het verschil tussen de ontvangen prijs die door de overnemer wordt betaald en de actuele fiscale boekwaarde van het actief. Indien een actief bijvoorbeeld nog een actuele fiscale boekwaarde heeft van 30.000 euro en dit wordt verkocht aan 40.000 euro, is de stopzettingsmeerwaarde dus 10.000 euro.

Hoeveel bedraagt de meerwaardebelasting?

Dit hangt af van een aantal zaken. Is er sprake van een gedwongen stopzetting (overlijden, ongeval, stopzetting vanaf 60 jaar …), dan gebeurt de verkoop op een gunstig fiscaal moment. Verder verschilt het belastingtarief ook naargelang het type activa.

Voor materiële en financiële vaste activa is het belastingtarief in principe 16,50% of 10% (indien sprake van gunstig fiscaal moment). Het gaat hier dan bijvoorbeeld over machines, computers en over bijvoorbeeld aandelen of een huurwaarborg.

Voor immateriële vaste activa wordt er gewerkt met de “4×4-regel”. Hierbij worden de nettowinsten van de 4 jaar vóór stopzetting vergeleken met de meerwaarde die je behaalt op de verkoop ervan. Hieronder valt in de praktijk vaak de verkoop van cliënteel.

Zoals je al merkt, dient iedere overname apart te worden bekeken om het juiste fiscaal regime te kunnen toepassen.