Mag ik zomaar de prijs verhogen van mijn offerte?

Het tekort aan producten na de coronacrisis, verplichte loonindexatie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zorgen vandaag de dag voor heel wat prijsstijgingen die niet te voorzien waren. Wat als uw leveranciers plots hun prijzen aanpassen? Wat met offertes die u een tijd geleden opstelde waarvan de prijzen ondertussen gestegen zijn? Wat met bestaande contracten? Mag u de prijsstijgingen dan zomaar doorrekenen aan uw klanten?

 

Wettelijk principe (contracten gesloten tot 31/12/2022)

Wettelijk gezien geldt dat wanneer een offerte of contract werd gesloten, u de prijs later niet zomaar kunt aanpassen. Het is dus niet mogelijk een overeenkomst vroegtijdig te beëindigen of te herzien ingeval van plotse prijsstijgingen, zelfs als dit buiten uw wil om is.

Er mag wel een prijsherzieningsclausule worden vastgelegd in uw algemene voorwaarden of in het contract. Dergelijke clausule moet voldoende duidelijk zijn en objectieve parameters bevatten waarmee de nieuwe prijs kan worden bepaald. Die parameters kunnen bijvoorbeeld de prijs van materialen en brandstof zijn, maar ook lonen of andere kosten. De herziening mag enkel slaan op de prijs van werken die worden beïnvloed door de gewijzigde parameters. U mag dus niet de volledige overeengekomen prijs verhogen. Een automatische indexering aan de consumptieprijzen is eveneens verboden.

De clausule moet steeds duidelijk worden vermeld en het moet duidelijk zijn dat uw klant hiermee akkoord is gegaan. Wanneer de clausule ergens onopvallend tussen de andere voorwaarden staat, kan hierover discussie ontstaan. Wanneer u een offerte met een particuliere klant sluit, moet de prijsherzieningsclausule ook voorzien in een prijsdaling. Bij overeenkomsten tussen ondernemingen is er geen wettelijke verplichting.

Zonder een prijsherzieningsclausule kan u dus in principe de overeengekomen prijs in uw offerte of overeengekomen contract niet wijzigen. In dat geval kan u zich ook niet beroepen op overmacht om de prijsstijgingen door te rekenen. U kan dan enkel proberen om met uw klant samen te zitten en tot een soort oplossing te komen (bijvoorbeeld een beperkte meerprijs). Zet zo’n akkoord dan ook op papier en laat dit akkoord door uw klant ondertekenen.

Nieuw wettelijk principe (contracten gesloten vanaf 01/01/2023)

In het nieuwe verbintenissenrecht werd de zogenaamde “imprevisieleer” opgenomen. Imprevisie houdt in dat het voor u veel moeilijk en duurder wordt om de overeenkomst uit te voeren. Het komt er op neer dat door onvoorzienbare omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst of offerte bemoeilijkt wordt.

Wanneer door omstandigheden, buiten uw wil om, de uitvoering van de offerte of contract buitensporig verandert waardoor de uitvoering in het gedrang komt, kan u uw offerte of contract heronderhandelen met uw klant. De heronderhandeling kan gaan over de beëindiging of aanpassing van de overeenkomst. Wordt er binnen een redelijke termijn geen akkoord bereikt, kan de rechter tussenkomen om de overeenkomst aan te passen of te beëindigen.