Indexering kilometervergoeding

Brandstofprijzen schommelen vandaag de dag enorm en zorgen ervoor dat de oude kilometervergoedingen deze niet of onvoldoende compenseren. Omdat tegen te gaan wordt de kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen voortaan per kwartaal geïndexeerd en niet meer ieder jaar op 1 juli. Hoeveel bedraag de kilometervergoeding nu?

 

Algemene regelgeving

Wanneer een werknemer of bedrijfsleider een eigen personenwagen, motorfiets of bromfiets gebruikt voor beroepsmatige verplaatsingen, kan de de werkgever of de vennootschap hiervoor een kilometervergoeding toekennen. Die vergoeding is vrij van belastingen en vrij van sociale zekerheidsbijdragen, voor zover het forfait voor de ambtenaren niet wordt overschreden.

Indexering van de bedragen

De indexering van deze kilometervergoeding gebeurde in het verleden jaarlijks op 1 juli, maar voortaan zal het bedrag ieder kwartaal worden geïndexeerd. Voor 2022 zijn de kilometervergoedingen als volgt vastgesteld:

1 januari 2022 – 28 februari 2022 € 0,3707 / km
1 maart 2022 – 30 juni 2022 € 0,4020 / km
1 juli 2022 – 30 september 2022 € 0,4170 / km
1 oktober 2022 – 31 december 2022 € 0,4233 / km