Fiscale aftrekbaarheid autokosten: Hoe zit het nu weer?

De Kamercommissie Financiën keurde eind oktober het wetsontwerp “houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit” goed. Daarmee wil de regering ervoor zorgen dat de wagenparken op termijn geen CO2-uitstoot meer hebben. Hoe zit het met de aftrekbaarheid van uw wagen en wat met nieuwe wagens? We vatten de regeling kort even voor u samen.

 

Voor welke voertuigen?

 

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn voor personenwagens, auto’s dubbel gebruik en minibussen. Ook de “valse” lichte vrachtwagens zullen onder deze regeling vallen. Voor lichte vrachtwagens blijven de regels dus alsnog ongewijzigd.

Onder “aanschaf” van een wagen wordt verstaan de aankoop, het afsluiten van een leasing of huur. De datum van het contract wordt hier in acht genomen.

 

Wagens aangeschaft vóór 2018

 

Voor deze wagens blijft de aftrekregeling verder lopen zoals deze vandaag de dag bestaat. De bestaande regeling voorziet in een aftrekpercentage van de kosten dat wordt bepaald aan de hand van de NEDC CO2-uitstoot of WLTP CO2-uitstoot van de wagen:

Dieselwagens:                  120% – ( 0,5% x 1,00 x CO2-uitstoot)
Aardgaswagens:              120% – ( 0,5% x 0,90 x CO2-uitstoot)
Overige wagens:              120% – ( 0,5% x 0,95 x CO2-uitstoot)

Het aftrekpercentage bedraagt maximaal 100% en minimaal 50% in de vennootschapsbelasting. In de personenbelasting geldt een minimumaftrek van 75%.

Wagens aangeschaft vanaf 2018 tot 31 december 2025

 

Hybride wagens

 

Valse hybrides

Voor hybridewagens aangeschaft vanaf 2018 worden bijkomende voorwaarden opgelegd om na te gaan of het al dan niet gaan over een “valse” hybride. Indien het namelijk gaat om een “valse” hybride wagen, zal er voor de bepaling van de aftrekbaarheid rekening moeten worden gehouden met de CO2-uitstoot alsof het om een niet-hybride wagen gaat.

Een valse hybride is een wagen die ofwel een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 gram wagengewicht ofwel een CO2-uitstoot heeft van meer dan 50 gram.

Aanschaf 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

Voor hybridewagens die ook kosten hebben van benzine en diesel, wordt er voor deze kosten bepaald dat de maximale kostenaftrek beperkt wordt tot 50%. De overige kosten volgen de algemene formule.

Aanschaf vanaf 1 juli 2023

Het maximaal aftrekpercentage van de overige autokosten met betrekking tot hybride wagens wordt stelselmatig afgebouwd van 100% tot en met aanslagjaar 2025 naar 75% in aanslagjaar 2026, 50% in aanslagjaar 2027 en 25% in aanslagjaar 2028.

 

 

Overige wagens

 

Voor de overige niet-hybride wagens blijft de algemene aftrekregeling van toepassing tot en met aanslagjaar 2025 waarbij een maximumaftrek geldt van 100% en een minimumaftrek van 50%.

Vanaf aanslagjaar 2026 verdwijnt het minimale aftrekpercentage van 50% en wordt het maximale aftrekpercentage stelselmatig afgebouwd naar 75% in aanslagjaar 2026, 50% in aanslagjaar 2027 en 25% in aanslagjaar 2028.

Wagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026

 

Wagens met een CO2-uitstoot

 

Voor deze wagens zal er fiscaal gezien geen kostenaftrek meer mogelijk zijn van zodra er nog maar 1 gram CO2-uitstoot is. Enkel wagens zonder CO2-uitstoot zullen een kostenaftrek kunnen toepassen. Concreet gezien zal er dus enkel nog een kostenaftrek mogelijk zijn voor emissievrije wagens.

Wagens zonder CO2-uitstoot

 

De wagens zonder CO2-uitstoot kunnen een kostenaftrek 100% toepassen indien de wagen aangeschaft is vóór 2027.

Voor de emissievrije wagens die worden aangeschaft vanaf 2027 zal het aftrekpercentage bepaald worden door het jaar waarin de wagen wordt aangeschaft en zal de maximale kostenaftrek stelselmatig van 95% naar 67,5% worden afgebouwd.

Concreet overzicht per wagen

 

Wagens met CO2-uitstoot

 
Overzicht aftrekpercentage wagens met CO2-uitstoot
Aangeschaft Aj. 2023 Aj. 2024 Aj. 2025 Aj. 2026 Aj. 2027 e.v.
< 2024 100% – 50% 100% – 50% 100% – 50% 100% – 50% 100% – 50%
2025       75% – 0% 75% – 0%
> 2026         0%

* Voor Hybridewagens moeten de kosten van benzine en diesel voor wagens vanaf 1 januari 2023 worden beperkt tot maximaal 50%

 

Wagens zonder CO2-uitstoot

 

Overzicht aftrekpercentage wagens ZONDER CO2-uitstoot
Aangeschaft T.e.m. aj. 2027 Aj. 2028 Aj. 2029 Aj. 2030 Aj. 2031 Vanaf Aj. 2032
T.e.m. 2026 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2027   95% 95% 95% 95% 95%
2028     90% 90% 90% 90%
2029       82,5% 82,5% 82,5%
2030         75% 75%
Vanaf 2031           67,5%