Fiets met 6% BTW?

Correctie april 2022: De BTW-verlaging werd op de valreep niet doorgevoerd. Tot nader bericht blijft het BTW-percentage van 21% van toepassing.

 

Enkele jaren geleden werd door de wetgever beslist het BTW-tarief vast te stellen op 6% voor “rijwielen, gemotoriseerde rijwielen en speed pedelecs, zoals bepaald in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met dien verstande dat wat de gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs betreft, de regeling alleen geldt indien ze elektrisch worden aangedreven”. De tariefverlaging kon wel pas doorgaan na goedkeuring van de EU. 

 

Waarom geldt het verlaagde tarief nu nog niet?

Aangezien de tariefverlaging afhankelijk was van een wijziging van de Europese BTW-richtlijn, is deze tot op vandaag nog steeds niet van toepassing binnen België. Recentelijk werd een hervorming van de BTW-richtlijn op Europees niveau goedgekeurd waardoor het verlaagd tarief nu ook effectief mag worden gehanteerd op (elektrische) fietsen.

 

Wanneer geldt het verlaagde tarief dan wel?

Deze vraag werd gesteld aan de minister van Financiën en die liet weten dat de nieuwe BTW-richtlijn in werking zal treden 20 dagen na de publicatie ervan. Verwacht wordt dat de richtlijn in de loop van april 2022 zal worden gepubliceerd, waardoor het verlaagde tarief 20 dagen later van toepassing zal worden.