Wat verandert er in 2022?

 

2022 is nog maar net van start gegaan of er zijn reeds enkele wijzigingen op vlak van fiscaliteit en ondernemen. We zetten de voornaamste wijzigingen even kort op een rijtje.

Verkooprecht

Bij de aankoop van de enige eigen woning zal voortaan slechts 3% registratiebelasting verschuldigd zijn. Voorheen was dit 6%. Bij een ingrijpende energetische renovatie of sloop en herbouw van de enige eigen woning zal er nog maar 1% registratiebelasting van toepassing zijn, waar dit voorheen 5% was.

Het verkooprecht voor andere dan de enige eigen woning (tweede eigendom, een bouwgrond …) stijgt dan weer van 10% naar 12%.  De stijging is van niet van toepassing op landbouwgronden en natuurgebieden. Het hogere tarief geldt voor aankopen waarvan de compromis gesloten wordt vanaf 2022.

CO2-referentie-uitstoot

De jaarlijkse aanpassing van de CO2-coëfficiënt voor bedrijfswagens zal ervoor zorgen dat de voordelen alle aard gevoelig stijgen. Voor voertuigen op benzine, LPG of aardgas verlaagt de referentie-uitstoot van 102 naar 91 gram. Voor dieselvoertuigen gaat het van 84 naar 75 gram.

Verstrenging VVPRbis-stelsel

Dividenduitkeringen vanaf 01/01/2022 zullen enkel nog in aanmerking komen voor VVPRbis indien de initiële inbreng bij de uitgifte van de aandelen volledig volstort is. Er is eveneens een reparatiemogelijkheid voor vennootschappen die sinds 1 mei 2019 een vrijstelling van volstorting hebben doorgevoerd. Meer info hierover vind u terug in onze blog van december 2021.

Thuiswerkvergoedingen

De forfaitaire vergoeding voor thuiswerk stijgt van 129,48 euro naar 132,07 euro. Dit is een vergoeding die de werkgever kan toekennen aan zijn werknemers die structureel van thuis uit werken en kan, mits voldaan de voorwaarden, vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Deze vergoeding is niet van toepassing voor bedrijfsleiders.

Einde forfaitaire BTW-regeling

Als startende ondernemer zal je vanaf 1 januari 2022 niet meer kunnen kiezen voor de forfaitaire btw-regeling. Wie voor die datum al gebruik maakte van dit systeem, kan dat wel blijven doen tot 1 januari 2028. 

Makelaarsvergoedingen in de sport

Die zijn voortaan (in de vennootschapsbelasting) nog slechts aftrekbaar in de mate dat ze niet meer bedragen dan 3 % van de “totale brutobezoldiging van de sportbeoefenaar, berekend per jaar gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst”. Deze wat eigenaardige formulering is blijkbaar bedoeld om tot uiting te brengen dat men rekening mag houden met de vergoeding “tijdens de gehele looptijd van het arbeidscontract”.
In de vennootschapsbelasting zal de winst die ontstaat door de verwerping van het gedeelte van de makelaarsvergoeding boven 3 %, niet gecompenseerd kunnen worden door aftrek van o.m. verliezen van het boekjaar of overgedragen verliezen.
De regeling zal ook van toepassing zijn in de sfeer van de rechtspersonenbelasting. Maar aangezien er in de rechtspersonenbelasting geen sprake is van aftrekbare kosten, zal het gedeelte van de makelaarsvergoedingen dat de voormelde grens van 3 % overschrijdt, aan belasting onderworpen worden tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting.
 

Auteursrechten

Voortaan moeten auteursrechten verplicht op een fiscale fiche vermeld worden vanaf aanslagjaar 2022. Voorheen was dit een facultatief.

Verlengde coronamaatregelen

  • Tijdelijke coronawerkloosheid wordt verlengd tot 31 maart 2022;
  • Tijdelijke werkloosheid opvang kinderen voor één van beide ouders is verlengd tot 31 maar 2022;
  • Vaccinatieverlof is verlengd tot 30 juni 2022 én uitgebreid voor de begeleiding van een minderjarig kind;
  • Crisis-overbruggingsrecht bij een aanzienlijke omzetdaling (65% omzetverlies voor oktober en november 2021);
  • Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of opvang van een kind;
  • Dubbel crisis-overbruggingsrecht voor wie verplicht gesloten is (vanaf december 2021).

 

Voor meer informatie omtrent de verschillende wijzigingen kan u steeds bij uw dossierbeheerder terecht.