Afschaffing BTW-attest 6%?

Update 18/01/2022

Om het verlaagd tarief van 6% te kunnen toepassen bij renovatie en verbouwingswerken aan privéwoningen, dient voortaan niet langer gebruik te worden gemaakt van het befaamde BTW-attest. Het BTW-attest wordt vanaf 01/01/2022 het attest vervangen door een factuurvermelding.

 

Waarom verandert er iets?

 

Omdat er nooit echt een standaard BTW-attest is gecreëerd, is het in de praktijk vaak een administratieve rompslomp voor aannemers om de attesten op te maken, van de klant terug te ontvangen en te bewaren. En wanneer de aannemer de attesten niet kan voorleggen bij een eventuele BTW-controle, moet de aannemer mogelijks opdraaien voor de bijbetaling van de BTW (en boetes en nalatigheidsinteresten).

Om aan dat probleem tegemoet te komen, wordt het BTW-attest vervangen door een verklaring op de factuur zelf. 

Wat moet ik dan vermelden?

Deze verklaring luidt als volgt :

“Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.”

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Als de klant vervolgens de factuur niet betwist binnen een termijn van één maand, ligt de aansprakelijkheid van het toegepaste BTW-tarief niet langer bij de aannemer. De klant riskeert dan mee op te draaien voor de bijbetaling van de BTW, geldboete en interesten op de bij te betalen BTW.

 

Wanneer treedt dit in werking?

 

De maatregel is in werking getreden op 1 januari 2022. Aannemers mogen evenwel nog gebruik maken van de oude BTW-attesten tot 30 juni 2022.