Verplicht elektronische betalingen aanvaarden

Verplicht elektronische betalingen aanvaarden

Verplicht elektronische betalingen aanvaarden Sinds de coronacrisis hebben veel ondernemers snel stappen genomen om elektronische betalingen mogelijk te maken. Vandaag de dag verwacht een klant ook vaker dat hij elektronisch kan betalen, ongeacht het bedrag. Soms...
Fiets kostenaftrek

Fiets kostenaftrek

Fiets kostenaftrek Nu brandstofkosten stijgen, neem je als werkgever jouw mobiliteitsbudget mogelijks eens onder de loep. Sommige werknemers zullen mogelijks ook hun eigen verplaatsingen aanpassen en misschien met de fiets naar het werk komen. Welke kosten kan je...
Interesten RC-tegoeden

Interesten RC-tegoeden

Interesten RC-tegoeden Wanneer u in uw vennootschap een rekening-courant heeft die een tegoed vertoont, mag u hierop een marktconforme interest toekennen. Hoe wordt bepaald wat marktconform is en waarmee moet u rekening houden bij de toekenning?   Marktconform,...
Kostenaftrek laadstations

Kostenaftrek laadstations

Kostenaftrek laadstations Zelfstandigen en vennootschappen die nog tot 31 augustus 2024 investeren in een nieuw, intelligent laadstation voor elektrische wagens dat bovendien publiek toegankelijk is, zullen onder bepaalde voorwaarden kunnen rekenen op een verhoogde...
Wijziging bijdrageplicht betaalde sportbeoefenaar

Wijziging bijdrageplicht betaalde sportbeoefenaar

Wijziging bijdrageplicht betaalde sportbeoefenaar Betaalde sportbeoefenaars zijn sinds 1 januari 2022 volledig onderworpen aan de RSZ. Tegelijkertijd worden er speciaal voor hen maatregelen voor RSZ-verminderingen in het leven geroepen. In de programmawet van 27...